Flygvapenmuseums Spitfire

Det är så här vi numera är vana att se den i Flygvapenmuseum på Malmen, S 31 Spitfire. Hängandes i taket över en Tp 47 Catalina i utställningshallen med Kalla kriget som tema.

Det svenska Flygvapnet hade 50 exemplar av Spitfire-versionen PR Mk.XIX, eller som man säger ”Mark 19”. En obeväpnad, kamerautrustad fotospaningsversion, som i det svenska Flygvapnet betecknades S 31. Samtliga flögs vid F 11 i Nyköping under åren 1948 – 55. Inget av dessa sparades, alla skrotades och därmed fanns det ingen S 31 till det framtida Flygvapenmuseum.

Arbetet med att skaffa en Spitfire till Flygvapenmuseum inleddes 1976. Efter att olika möjligheter undersökts anlände till sist en Spitfire från Kanada i en TP 84 Hercules till Malmen den 25 oktober 1982. Anskaffningen finansierades till stor del genom att fem flygplan användes i en bytesaffär, två Lansen, en Hawker Hunter, en Skyraider samt en TP 79 (DC-3).

Det första tillfället jag fick att fotografera musei-Spitfiren inträffade strax före midsommar 1983. I demonterat skick i ett tältförråd på Malmen och i väntan på renovering.

Nästa tillfälle jag såg flygplanet var i februari 1989. Då hade renoveringsarbetet nått slutstadiet. Renoveringsarbetet tog fem år och utfördes idéellt av medlemmar ur Östergötlands Flyghistoriska Sällskap (ÖFS). På bilden är den imponerande Griffon-motorn på plats, men bränsletanken återstår att sättas på plats i tomrummet mellan motorn och kabinen. Närmast i bild ses luckorna till landställsbenen.

Den 14 mars 1989 var renoveringen klar och flygplanet togs ut ur verkstaden för fotografering, även om luckorna på huvudlandstället återstod att montera.

En stor eldsjäl i anskaffningen av denna Spitfire var Sölve Fasth, en ÖFS-medlem som satsade tid och energi för att driva projektet i mål. Det pågick med varierande intensitet i 13 år.

Draken ”Adam 44” på en pinne

Bilden är tagen för några veckor sedan och visar en J 35F Draken som finns monterad på en pelare vid den nedläggningshotade flygplatsen i Västerås. Tittade i Svensk flyghistorisk förenings onlinedatabas som visar att flygplanet med nummer 35583 är tillverkat 1969 och i september samma år togs i tjänst vid F 10 i Ängelholm som ”Johan 03”. Någon gång på 1970-talet blev det överfört till F 1 i Västerås och märktes då om till ”Adam 44”.

Just detta flygplan användes under tio år och kasserades formellt i september 1979 med 1199 loggade flygtimmar. Av för mig okänd anledning blev flygplanet inte skrotat. Vet inte när det monterades upp på pelaren, förhoppningsvis kan någon av er läsare bidra med svaret.

Sökte i mitt bildarkiv och fann en bild av ”Adam 44” fotograferad under dess aktiva tid. Bilden är tagen i maj 1979 på F 18 i Tullinge.

75 år i luften!

Idag den 20 november för 75 år sedan satte sig Saabs provflygare Olle Hagermark i det lilla enmotoriga flygplanets vänstersits. Det hände vid Saabs flygfält i Linköping – det var dags för premiärflygning med det nya skol- och reseflygplanet Saab 91.

Därefter tillverkades totalt 323 exemplar innen produktionen upphörde 1966. Numera är Safir ett uppskattat veteranflygplan både i Sverige och utomlands.

Den första versionen 91A tillverkades i 48 exemplar, men av dessa återstår endast ett fåtal. Ett av dem ägs av Niclas Bååth och är sannolikt den äldsta flygande Safiren. Det finns en 91A i Argentina som kanske fortfarande är i flygande skick.

Det är Niclas Bååths Safir som ses på bilderna här. Flygplanet är det trettionde i tillverkningsserien och var leveransklar 1947. Flygplanet såldes till flygskolan RLS i Nederländerna, som flög den till 1960. Ny ägare blev då en privatperson i Belgien och där fanns flygplanet till 1986. Därpå kom Safiren i dansk ägo och baserades på Bornholm. Tre år senare fick det en svensk ägare i Åmål och fick tillbaka den ursprungliga registreringen från 1960, SE-BNN. Numera är flygplanet silvermålat för att efterlikna en av det svenska flygvapnets Tp 91.

Niclas gör en berömvärd insats som vårdar denna klenod och håller den flygande. Flygplanet är en viktig del av det rörliga svenska kulturarvet och svensk teknikhistoria.