Draken ”Adam 44” på en pinne

Bilden är tagen för några veckor sedan och visar en J 35F Draken som finns monterad på en pelare vid den nedläggningshotade flygplatsen i Västerås. Tittade i Svensk flyghistorisk förenings onlinedatabas som visar att flygplanet med nummer 35583 är tillverkat 1969 och i september samma år togs i tjänst vid F 10 i Ängelholm som ”Johan 03”. Någon gång på 1970-talet blev det överfört till F 1 i Västerås och märktes då om till ”Adam 44”.

Just detta flygplan användes under tio år och kasserades formellt i september 1979 med 1199 loggade flygtimmar. Av för mig okänd anledning blev flygplanet inte skrotat. Vet inte när det monterades upp på pelaren, förhoppningsvis kan någon av er läsare bidra med svaret.

Sökte i mitt bildarkiv och fann en bild av ”Adam 44” fotograferad under dess aktiva tid. Bilden är tagen i maj 1979 på F 18 i Tullinge.

75 år i luften!

Idag den 20 november för 75 år sedan satte sig Saabs provflygare Olle Hagermark i det lilla enmotoriga flygplanets vänstersits. Det hände vid Saabs flygfält i Linköping – det var dags för premiärflygning med det nya skol- och reseflygplanet Saab 91.

Därefter tillverkades totalt 323 exemplar innen produktionen upphörde 1966. Numera är Safir ett uppskattat veteranflygplan både i Sverige och utomlands.

Den första versionen 91A tillverkades i 48 exemplar, men av dessa återstår endast ett fåtal. Ett av dem ägs av Niclas Bååth och är sannolikt den äldsta flygande Safiren. Det finns en 91A i Argentina som kanske fortfarande är i flygande skick.

Det är Niclas Bååths Safir som ses på bilderna här. Flygplanet är det trettionde i tillverkningsserien och var leveransklar 1947. Flygplanet såldes till flygskolan RLS i Nederländerna, som flög den till 1960. Ny ägare blev då en privatperson i Belgien och där fanns flygplanet till 1986. Därpå kom Safiren i dansk ägo och baserades på Bornholm. Tre år senare fick det en svensk ägare i Åmål och fick tillbaka den ursprungliga registreringen från 1960, SE-BNN. Numera är flygplanet silvermålat för att efterlikna en av det svenska flygvapnets Tp 91.

Niclas gör en berömvärd insats som vårdar denna klenod och håller den flygande. Flygplanet är en viktig del av det rörliga svenska kulturarvet och svensk teknikhistoria.

En titt bakåt när Daisy fyller 77

Idag fyller föreningen Flygande veteraners DC-3 ”Daisy” 77 år. Fick tanken att leta rätt på de äldsta bilderna som jag själv har tagit av flygplanet och fann bland annat dessa två från 1970-talet.

Bilden ovan är tagen på Bromma i april 1974 , då jag hade turen att se flygplanet under ett kort uppehåll. Oftast brukade Flygvapnets transportflygplan parkera längre bort på flygplatsen, men nu stod det på en av de platser där Linjeflygs Metropolitan-flygplan brukade parkera.

På den tiden tillhörde flygplanet Flygvapnet med beteckningen TP 79 och var baserat vid F 7 i Såtenäs, där av siffran 7 på flygkroppen. Med nummer 76 på fenan användes radioanropet ”Gustav 76”.

Den här bilden är tagen knappt ett år senare, den 23 mars 1975, när flygplanet landar på Brommas bana 30.

Covid-pandemin har påverkat också Flygande veteraners flygverksamhet, som har varit inställd under 2020. Ett sätt att bidra till fortsatt drift av Sveriges enda flygande DC-3 är bli medlem i föreningen, för mera informatuon, se http://www.flygandeveteraner.se