Draken på Gröna Lund

Dessa två bilder av en J 35F Draken är tagna under en åktur i Pariserhjulet på Gröna Lund i Stockholm. På bladet som negativen förvaras i, finns den 5 juli 1986 noterat som fotograferingsdatum. Det är fem dagar efter att Flygvapnet fyllde 60 år, vilket bland annat uppmärksammades genom att ett flertal divisioner med olika flygplantyper flögs i parad över huvudstaden. 60-årsjubileet uppmärksammades således också i den välkända nöjesparken och många besökare tog chansen att få provsitta i Draken.

Gissar att just detta flygplan var ett slutfluget och kasserat exemplar. Av märkningen på fenan att döma, d v s Upplands landskapsvapen, hade flygplanet tidigare tillhört F 16 i Uppsala. Alla kalenderbitare får ursäkta mig, men jag vet inte vilken flygplansindivid det var.