Sista Draken-flygningen på F 1 – 22 december 1982

72-549 F1-formation 821222 Liander

Den 22 december 1982 gjordes den sista officiella flygningen med J 35 Draken vid Västmanlands flygflottilj, F 1 i Västerås. Och som ni ser så gjordes det storslaget – 17 flygplan formerade som F 1 följt av en ”punkt” som så att säga satte punkt för en epok. Flottiljen lades ner ett halvår senare, men i mellantiden hade en stor del av flottiljens personal lämnat Hässlö. F 1 sattes upp 1929 och flygverksamheten kom alltså att pågå i 53 år. Flygvapnets organisation minskades under 1970-talet med fyra flygflottiljer, men F 1 blev i praktiken den enda flygflottilj som lades ner under 1980-talet.

72-549 A22 a 821222 Liander

Inför avslutningsflygningen hade teknikerna ställt upp 18 flygplan på en av plattorna, ett av dem var antagligen en reserv. Denna bild är tagen vid lunchtid och närmast ses flygplanet ”Adam 22” (#35621) som flögs av flottiljens andra division, oftast kallad Adam Blå. Divisionen var den enda av flottiljens urspungligen tre divisoner som fanns kvar på Hässlö. Den första divisionen lades ner redan 1976, medan den tredje divisionen ”Adam Gul” hade flyttat till Tullinge på sommaren 1981 och där gjorts sig kända som ”Hufvudsstadsjakten”.

72-549 A24 start 821222 Liander

Vid avslutningsflygningen skedde starterna rotevis, som brukligt under J 35-tiden. Uppe i bildens högra hörn ses två fyrgrupper som ligger i väntläge inför samlingen inför paradformationen. I formationen flög piloter ur de två divisionerna, ledda av flygchefen överstelöjtnant Sivert Axelsson. Bland övriga piloter fanns också flottiljchefen överste Börje Björkholm. Efter ha flugit över Hässlö passerades Köping, Arboga, Eskilstuna, Strängnäs och Stockholm. Därefter lämnade de fem flygplanen i ”ettan” för att landa på Tullinge, medan de övriga återvände till Hässlö.

Den avslutande bilden är tagen efter landningen. Piloter och tekniker står uppställda framför flygvapenchefen Sven-Olof Olson, som själv hade varit pilot vid F 1 under många år.

72-549 F 1 avslutning 821222 Liander

Även om denna ovanliga formationsflygning markerade slutet på flygverksamheten vid F 1, blev det ändå ingen minskning av Flygvapnets totala antal jaktdivisioner förrän 1985. Vid årsskiftet 1982-83 överfördes ”Adam Gul” organisatoriskt från F 1 till F 16 i Uppsala och blev dess första division, ”Petter Röd”. Divisionen blev kvar till halvårsskiftet 1985. Nedläggningen av ”Adam Blå” kompenserades med att den tredje divisionen på F 21 i Luleå, ”Urban Gul”, återuppstod. Den blev flottiljens första division som utrustades med jaktversionen av Viggen, JA 37. Sammanlagt fanns det 1983 tolv jaktdivisioner, varav nio flög Draken.