Skyraider viker vingarna

72-549 SE-EBL 720601 b ed Peter Liander

Vet att det är många som väntar på att det ska komma bilder av Svensk Flygtjänsts Douglas AD-4W Skyraider här och nu är det dags. Har letat fram några bilder som togs på Bromma den 1 juni 1972. Det är flygplanet SE-EBL som taxar fram mot Flygtjänsts hangar intill K-grinden på Bromma efter ett av många målflyguppdrag för luftvärnets räkning.

72-549 SE-EBL 720601 c ed Peter Liander

Eftersom Skyraider konstruerats för att baseras på hangarfartyg, så kunde vingarna vikas upp och på så sätt spara på utrymme, något det aldrig funnits för mycket av på ett hangarfartyg. Även i Sverige kom denna funktion till nytta. Vid fototillfället veks vingarna upp under taxningen för att flygplanet enklare skulle kunna parkeras bredvid hangaren. Utrymmet var dock trångt och därför veks vingarna för att de flygplanet skulle gå fritt från grindstolpen, som ses i bildens högra kant.

När grinden passerats fälldes vingarna ner igen, motorn kuperades och tvåmannabesättningen klev ur flygplanet.

72-549 SE-EBL 720601 e Peter Liander

Vad hände med SE-EBL sedan den tagits ur tjänst? För att få svaret tog jag fram boken Svensk civilregister, Flyghistorisk revy SE-EAA t o m SE-EZZ, utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening och fann att denna Skyraider byggdes 1952 och hade tidigare använts av det brittiska Royal Navy som radarspaningsflygplan.

Den 1 juli 1963 hade flygplanet kommit till Sverige och inregistrerades då med Kgl Maj: & Kronan som ägare och med Svensk Flygtjänst som innehavare. Det flögs även av företaget Avia AB på Gotland från 1973 och den sista operativa flygningen skedde den 8 juni 1976. I november 1977 flögs SE-EBL från Visby till F 13M på Malmen, uppenbarligen för att överlämnas till Flygvapenmuseum. Därpå magasinerades det på Säve fram till 1983.

Denna Skyraider ingick också den byteskarusell som gav Flygvapenmuseum möjlighet att få en Spitfire. (Se även blogginläggen om Flygvapnets DC-3 nummer 79002 och 79008). Flygplanet civilregistrerades i USA som N5469Y, och det skeppades över Atlanten någon gång under 1983. Det är däremot inte troligt att det någonsin haft den amerikanska registreringen påmålad.

Sökte på Internet om flygplanets vidare öde, och fick fram att flygplanet numera är ombyggt till en amerikansk version och finns utställd på museihangarfartyget USS Midway i San Diego, Kalifornien. Några bilder av flygplanet finns på denna länk.

Det kommer mer om Flygtjänsts Skyraider framöver. Gjorde nämligen en – åtminstone för mig – överraskande upptäckt under den gångna helgen…