Prototypen till SK 35C Draken

Följer upp det föregående blogginlägget med ytterligare en Draken. Denna gång om en tvåsitsig Draken med nummer 800 på fenan och som var prototypen till skolversionen SK 35C. Bilden är tagen bakom den så kallade CVM-hangaren på Malmen. Tidpunkten var november 1974 och flygplanet stod som synes uppställt utan motor och kabinhuv. Det hade formellt kasserats drygt ett år tidigare, efter att hela tiden använts som provflygplan.

Den första flygningen med flygplan 35800 gjordes den 30 december 1959. Denna SK 35 var från början den tionde serietillverkade Draken, dvs en J 35A, men byggdes om till en tvåsitsig version. De resterande 25 tvåsitsarna som beställdes för Flygvapnets räkning, var ombyggda J 35A av den tidiga varianten med kort bakkropp. Ett av flygplanen totalhavererade under en provflygning innan leveransen, därför blev det 24 flygplan som kom att levereras till Flygvapnet under perioden 1960 – 62.

Vid fototillfället trodde jag att flygplanet stod undanställt för att sparas i Flygvapenmuseums samlingar. Många år senare upptäckte jag att så inte var fallet, utan det kom att användas som övningsobjekt för brand- och räddningstjänsten på Malmen. Vet inte om det eldades på vraket och inte heller hur länge det fanns kvar där, men det kan ha varit under ganska många år.

Åter till 1974. Fenans vänstersida pryddes av 26 röda robotprofiler. Av det drar jag slutsatsen att varje profil symboliserar ett robotskott med Rb 05. En attackrobot som utvecklades av Saab för att ingå i beväpningen till AJ 37 Viggen. Efter avfyrningen styrdes roboten manuellt av piloten i det skjutande flygplanet, och det är uppenbart att en tvåsitsig Draken var en användbar provplattform.  Såvitt jag vet genomfördes skjutproven vid RFN i Vidsel. Det skulle vara intressant att veta mera om detta. Någon som kan bidra?