Tio år sedan F 16 lades ner

72-549 grp

Idag är det tio år sedan Upplands flygflottilj, F 16, i Uppsala lades ned. Den sista flygningen skedde drygt en vecka tidigare, den 11 december 2003. Vi det tillfället fanns det tretton SK 60 kvar på flottiljen, som tillhörde den Femte divisionen. Vid niotiden på morgonen startade divisionschefen major Conny Forsberg från bana 26 för att leda sin division på en allra sista flygning. Förbandet formerade sig över sjön Tämnaren norr om Uppsala, för att därefter flyga in över staden och på bilden ses divisionen passera slottet.

72-549 grp 2

Målet för flygningen var Malmen, dit Flygskolan flyttats. Flygvädret var inte det bästa, molnigt och disigt men det var trots allt möjligt att genomföra flygningen i formation hela vägen. Efter att ha passerat Malmen delades divisionen upp, varav fem flygplan flög vidare till Ljungbyhed. Landningen på Malmen skedde cirka en timme och tio minuter efter starten från Uppsala.

72-549 03

F 16 var sedan bildandet 1943 i huvudsak en jaktflottilj. Den sista flygningen med JA 37 Viggen hade skett två månader tidigare, den 16 oktober. Då flögs flottiljens sista Viggen till Halmstad för demontering och återvinning. Pilot vid denna sista flygning med ett jaktflygplan ur F 16 var flygchefen överstelöjtnant Jan-Olov Persson.