Några Viggen på F 15 i Söderhamn

72_549 3724

Har valt ut tre bilder av AJ 37 Viggen som tillhörde Hälsinge flygflottilj, F 15, i Söderhamn. Överst ses flygplan uppställda på första divisionens platta den 24 maj 1975. F 15 var den andra flottiljen som tog Viggen i tjänst, omskolningen inleddes 1974. Vid fototillfället var dessa flygplan nyligen levererade från Saab i Linköping.

72-549 3707

Flygplanet ”Olle 07” (#37007) bogseras in i en av hangarerna. Eftersom Viggen var för hög för att komma in i många av Flygvapnets hangarer kunde fenan vikas åt sidan.

72-549 3706

Bilden av flygplanet ”Olle 06” (#37006) är tagen i oktober 1978. Piloten har just klivit ombord och det är snart dags att starta motorn. Flygplanet är den sjätte serietillverkade Viggen och hade använts i drygt sex år. Det var därefter kvar vid Söderhamnsflottiljen till våren 1992, då det kasserades och hamnade vid Flygvapnets Halmstadskolor. F 15 kom att flyga Viggen fram till 1998, epoken avslutades eftersom flottiljen stod inför nedläggning.