Det stod en Sk 16 på Bromma

Under många år på 1970-talet fanns det en demonterad Sk 16A Harvard uppställd vid centralförrådet på Bromma flygplats. Ett flygplan som tidigare flugits vid F 18 i Tullinge med början 1948. Bilderna är från sommaren 1974, och flygplanet tillhörde då Luftfartsverkets museisamling, även känt som Arlandasamlingarna.

Efter att flygplanet kasserats av Flygvapnet i augusti 1969, överlämnades det till Stockholms stads yrkesskolor för att användas som instruktionsobjekt. Detta varade dock inte så länge, innan flygplanet överlämnades till museisamlingen. Som synes var flygplanet rätt så väderbitet och inte blev det bättre av att det stod utomhus. Senare flyttades det till Arlanda, där det stod uppställt i ett förrådstält. En privatperson i Göteborg fick 1987 köpa flygplanet för att renovera det till flygande skick. Arbetet gick dock långsamt, och 2005 såldes flygplanet vidare till Niclas Amrén och Stefan Sandberg.

72-549 chkrtl

2009 var de klara med renoveringen och flygplanet är förstås ”Check´er Tail”, som vi numera kan se uppvisningsflyga på flygdagar runt om i landet. Vilken tur att flygplanet en gång för länge sedan sparades, även om nog ingen då trodde att det skulle flygas igen.

Bilden är tagen vid flygdagen på Skavsta den 31 augusti, då Stefan vinkar till publiken.