Lansen brinner på Skavsta

K22 72-549 dDet är på hösten 1978 i närheten av bana 34 på F 11 i Nyköping och en räddningsövning har just inletts. Några av de värnpliktiga brandmännen ska övas i att rädda en besättningsman ur en brinnande Lansen.

K22 72-549 cBranden åstadkoms genom att två bränsleledningar drogs fram till flygplanet och in genom luftintagen, spillbränsle pumpades in och antändes.

K22 72-549 eElden flammade hastigt upp, räddningsstyrkan anlände, ryckte fram och släckte snabbt.

K22 72-549 aSå fort elden var släckt tog sig två räddningsmän upp till kabinen, öppnade huven och lyfte med ansträngning ur en docka ur baksitsen. Minns att hela förloppet gick snabbt – vilket naturligtvis var meningen. Grabbarna löste sin uppgift bra!

K22 72-549BFlygplanet ”Kalle 22” som användes under övningen var en kasserad S 32C, spaningsversionen av Lansen, med registreringsnummer 32922. En titt i Sven Stridsbergs bok Lansen visar att flygplanet tillverkades 1958, levererades till F 11 i Nyköping den 12 november och tilldelades den första divisionen, Kalle Röd. På fenan målades ett rött M, som ersattes i början av 1960-talet med nummer 22.

Innan ”Kalle 22” blev brandövningsobjekt hade flygplanet flugits under totalt 2360 timmar. Ett stort antal av flygpassen kan antas ha skett över Östersjön, under både övade såväl som skarpa spaningsinsatser mot många av de örlogsfartyg som då var vanligt förekommande på Östersjön.

K22 72-549 fPå denna bild från september 1976 är ”Kalle 22” på väg att taxa ut från femte divisionens platta, knappt ett år innan flygplanet togs ur tjänst. Kalenderbitaren ”Otto” uppger att den sista flygningen med ”Kalle 22” gjordes den 11 augusti 1977. Det blev alltså nästan 19 års tjänst för denna S 32C som taktisk spanare under det Kalla kriget. En av 44 spanings-Lansen som flögs av de två F 11-divisionerna Kalle Röd och Kalle Svart.

Detta inlägg är en redigerad version som ursprungligen publicerades 2011 på Fredrik Lagerqvists blogg:
https://lae.blogg.se/2011/may/raddningsovning-pa-skavsta-1978.html

 

Vardagsglimtar från Skavsta: Lansen i svart-vitt

72-549 V24a

Stridsflygplan är vi vana att se i kamouflagemålade, därför var det extra kul att ta fram kameran för att ta några bilder av denna specialmålade A 32A Lansen. Såg den plötsligt en härlig vinterdag i februari 1979 där den stod uppställd  framför en av hangarerna  på F 11 i Nyköping. Färgsatt i svart och vitt, med ett orangefärgat band målat runt nosen. Flygplanet hade heller inget flottiljnummer bredvid nationalitets-märket på sidorna av flygkroppen, utan var i stället märkt med bokstäverna FC. Detta står för Försöks-centralen som än idag, benämnt FMV Prov, finns på Malmen utanför Linköping. Denna Lansen var således ett provflygplan, därav den udda målningen.

72-549 V24b

De riktigt inbitna kalenderbitarna behöver förmodligen inte ens titta i sina nummertabeller för att veta att detta flygplan hade registreringsnummer 32284. Flygplanet är den fjärde från slutet av totalt 287 tillverkade av Lansens attackversion. Det är tillverkat 1958 och levererades till F 6 i Karlsborg, men överfördes 1966 till FC för att användas som provflygplan till mitten av 1980-talet. Därefter hamnade denna Lansen i USA, men den historien kan kanske bli temat för ett framtida blogginlägg.

Vardagsglimtar från Skavsta – 1974: Målflyg-Lansen på besök

72-549 09

Dessa bilder är tagna på femte divisionens platta på F 11 i Nyköping sommaren 1974. Jag deltog i en av Flygvapnets sommarkurser för Flygpojkar som årligen arrangerades vid flera av Sveriges då tolv flygflottiljer. F 11 var den största flygflottiljen, med fyra flygande spaningsflygdivisioner. Vid det här tillfället, den 31 juli, gästades flottiljen oväntat också av två Sk 60, fyra Lansen och en TP 85 Caravelle som normalt hörde hemma på F 13M på Malmen. Det blev så fullt på femtes platta att antalet flygplansplatser inte räckte till. Caravellen hänvisades till första divisionens platta, där den stod under någon timme innan den startade igen.

Bilderna visar de fyra Lansen, samtliga i grunden av jaktversionen J 32B. Den hade starkare motor än attack- och spaningsversionerna och togs i tjänst i slutet av 1950-talet. Perioden som jaktflygplan blev inte så lång, den upphörde redan under början av 1970-talet när norrlandsflottiljerna F 4 på Frösön och F 21 i Luleå fick Draken-versionen J 35D. Det fanns dock gott om flygtid kvar på många J 32B och 27 av dem kom att fortsätta flygas i rollen som målflygplan.

På den översta bilden ses Lansen ”Cesar 09”, nummer 32571 tillverkad 1959, vilken som byggts om till versionen J 32E. Vet inte hur långt modifieringen kommit vid detta tillfälle, men E-versionen karaktäriserades av att den hade utrustning för att störa olika typer av radar. Flygplanet användes till slutet av 1990-talet och finns idag bevarat vid Estonian Aviation Museum i Tartu, Estland.

72-549 241

Lansen ”Cesar 24” var vid fototillfället inte modifierad, möjligen var radarn urmonterad. Flygplanet, nummer 32601, modifierades senare till en J 32E och fick då nummer 15 på fenan. Numera är flygplanet sparat vid Flyg- och Lottamuseet på flygfältet Ope utanför Östersund.

72-549 34

Flygplanet ”Cesar 34” hade byggts om till versionen J 32D, som användes till bogsering av skjutmål. Det stora färgfälten på flygkroppen var i rött, men eftersom målen hade samma färg ändrades det senare till gult. Under vänster vinge skymtar vinschkapseln, under högervingen två bombliknande motvikter. Just denna Lansen, nummer 32606, finns numera bevarad på F 7 i Såtenäs. Den hålls i luftvärdigt skick av Swedish Air Force Historic Flight på Såtenäs, men tyvärr tillåts den tills vidare inte att flygas.

72-549 33

J 32D ”Cesar 33” var också en J 32D, nummer 32603, togs ursprungligen i tjänst vid F 1 i Västerås i början av 1960. Flygplanet finns numera uppställt vid infarten till F 7 i Såtenäs.

Den ena av de två SK 60 som nämndes i början finns på bild i det här blogginlägget från förra sommaren. Bild av TP 85 Caravelle? Jag cyklade snabbt bort till Förstas platta när jag såg den landa, och lyfte kameran för att ta en bild. Men då blev det stopp. Det var helt enkelt inte aktuellt att få ta en endaste bild av Caravellen, Flygvapnets då relativt nya signalspaningsflygplan. Det Kalla kriget pågick och befälhavaren sade vänligt men bestämt: – Inga bilder på den här!

Av besättningen i ”Cesar 09” fick jag veta varför det kom så många gästande flygplan. De hade planerat att landa på Malmen, men under flygningen fått veta att flygfältet stängts sedan en Viggen havererat där. Något mer ville de inte berätta, men dagen efter blev mina farhågor bekräftade – piloten, en provflygare från Försökscentralen, hade tyvärr omkommit. Det blev många intryck och känslor att smälta för en 16-årig flygpojke.