Super Puma släcker avfallsbrand i Täby

72-549 10a

En kraftig brand har sedan den 6 juni härjat i en återvinningsstation i Täby, norr om Stockholm. Räddningstjänsten beslöt att begära hjälp från Försvarsmakten i släckningsarbetet, som sände en HKP 10 Super Puma från 1 Helikopterskvadronen i Luleå. Bilderna som visas här togs idag på eftermiddagen.

72-549 10b

Vattenbehållaren som används vid brandsläckningsinsatser rymmer 1800 liter vatten.

72-549 10c

Vattnet hämtades i den närbelägna Vallentunasjön och att fylla behållaren från det att den träffade vattenytan och lyftes igen var gjort på cirka 15 sekunder. Varje runda från sjön, till brandplatsen och tillbaka för ny påfyllning tog ungefär tre-fyra minuter. Många rundor blev det, men snabbt och effektivt  jobbat!