Historien upprepar sig

72-549 45

Idag den 7 augusti är det exakt 30 år sedan det dåvarande arméflyget flyttade sina skolhelikoptrar av typ HKP 5B från Skavsta i Nyköping till Malmen utanför Linköping. Flytten var historisk, eftersom det då inte hade funnits något arméflyg baserat på Malmen sedan 1926. Ombaseringen skedde med flygchefen major Sören Ek i spetsen och idag fick han tillfälle att göra om flygningen. Nu som pensionär, liksom helikoptern. HKP 5B utgick ur den militära organisationen för många år sedan, men det finns två HKP 5B som ägs av Flygvapenmuseum som hålls i flygande skick en av en liten grupp entusiaster i den ideella föreningen Flygvapenmuseum Helicopter Lovers, FVMHL. Helikoptrarna är civilregistrerade men har kvar den militära färgsättningen.

72-549 4628hr

Dagens flygning genomfördes med två exemplar av vardera HKP 5B, HKP 15 och HKP 16 Black Hawk. De två sistnämnda typerna utgör idag huvudtyperna hos Helikopterflottiljen på Malmen. Numera finns det inga renodlade skolhelikoptrar inom Försvarsmakten, det närmaste man kommer är HKP 15 (Agusta-Westland A109) som även kan användas till andra uppgifter.

72-549 462816

”Wilhelm 61” – en armé-Bulldog på F11 museum

Denna fpl 61C Bulldog från det tidigare svenska Arméflyget hänger i taket på F11 Museum, som är beläget på Stockholm-Skavsta flygplats utanför Nyköping. Ett fint litet museum som är väl värt ett besök. Museet har en stark lokal prägel och även om fokus ligger på den tidigare flygflottiljen F 11, så har Bulldog en självklar plats i museet. Arméflyget var under många år baserat på Brandholmen i den södra delen av Nyköping, därefter också på Skavsta under kort period innan det i mitten av 1980-talet var dags att flytta till Malmen utanför Linköping.

Har letat fram två svartvita bilder från tiden då denna Bulldag var operativ, de är tagna under ett besök hos dåvarande Artilleriflygskolan på Brandholmens flygfält den 16 november 1978. Om man noga studerar detaljerna på bilden ovan, syns det att piloten i högersits bär syrgasmask. Detta var inte standard, men just denna pilot flög i vanliga fall Lansen på i F 11 i Nyköping. Denna eftermiddag var nämligen en grupp piloter från spaningsdivisionen Kalle Röd på studiebesök hos arméflygarna på Brandholmen. Bulldog-flygning stod på programmet och det innebar flygning på extremt låg höjd och demonstration av flygmanövrer som användes vid artillerieldledning.

Minns denna eftermiddag väl eftersom jag, den medföljande värnpliktige fotografen, också erbjöds att flyga med i en Bulldog under ett kort flygpass. Det var en fin gest från Artilleriflygskolans flygchef, som satte upp en extra flygning på programmet när han upptäckte att F 11-besökarna var en person mer än han hade planerat för. Flygningen i ”Wilhelm 61” med Göran Carlsson som pilot, blev för mig en spännande upplevelse och ett oförglömligt minne. Lågflygning på cirka 10-20 meters höjd i regn och nedsatt sikt, landning på grusväg i en skog samt branta upptagningar, var moment som imponerade stort.

Någon kanske undrar varför anropsnamnet var ”Wilhelm 61”? Det kommer sig av att flygplan som tillhörde Arméflyget hade radioanropet ”Wilhelm” följt av ett nummer. För att särskilja arméflygplanen från Arméns helikoptrar, användes ”Zäta” för de sistnämnda.

Flygplanet ”Wilhelm 61”, med registreringsnummer 61061, var den första av totalt 20 fpl 61C som levererades till Arméflyget mellan 1972-73.   fpl 61C ersatte fpl 51B Super Cub i rollen som artillerieldledningsflygplan. (Bild på en bevarad fpl 51B finns här). Mest känd nog ändå Bulldog i rollen som skolflygplan på F 5 i Ljungbyhed. 58 flygplan anskaffades för Flygvapnets räkning och med den svenska militärbeteckning SK 61 användes typen huvudsakligen till grundläggande flygutbildning.

Efter sammanlagt 2 456 timmar i luften var det slutfluget för denna Bulldog. Den sista flygningen gjordes den 5 oktober 1989, sannolikt gick den till Ljungbyhed. Där stod flygplanet förrådsställt till den 11 februari 2002, då det ankom till Skavsta. Tack till Otto och Tommy i Strängnäs för dessa kalenderuppgifter.