När Draken lämnade Skavsta

72-549 tavl

Dessa bilder togs på F 11 i Nykping den 20 juni 1979. Griffeltavlan sitter på den bortre väggen i ordersalen hos flottiljens andra division, kallad Sigurd Blå. Den visar flygplansfördelningen mellan de åtta piloter som ska flyga den officiella avskedsflygningen inför flottiljens nedläggning. Längst till vänster ses en skiss över den rutt som divisionen ska flyga över Södermanland.

72-549 rd

Ute på plattan hade teknikerna och de värnpliktiga vid andra stationskompaniet ställt upp tio flygplan S 35E Draken. Åtta för flygning, med två som reserver. Flygplanstypen hade kommit till F 11 med början 1965 och Sigurd Blå var nu den sista av Flygvapnets tre divisioner som flög den kamera-utrustade fotospaningsversionen av Draken.

72-549 s59

Avskedsflygningen skulle ske med två fyrgrupper, under ledning av flygchefen överstelöjtnant Sven Sjöling. Han flög flygplanet ”Sigurd 59”, som här taxar ut till start på bana 27.

72-549 grp

Starterna skedde rotevis och därpå intogs formationen, som satte kurs mot Nyköping, följt av Oxelösund. Där svängde man norrut, passerade Södertälje och svängde västerut för att via Strängnäs flyga över Eskilstuna. En vänstersväng gav en sydlig kurs mot Katrineholm och sedan styrde man hemåt för en sista passage över Skavsta.

72-549 lnd

Längst bak i formation flög fältflygaren kapten Kjell Dahlberg. Han fick således äran att landa sist i flygplanet ”Sigurd 56”.

72-549hngr

Efter en avskedsceremoni framför flygplanen var det officiellt slutfluget på F 11. Flygplanen ställdes upp i den stora hangaren som användes för Draken-divisionerna Sigurd blå och Sigurd Gul. Någon enstaka av dem flögs därifrån för att användas av Försökscentralen på Malmen, men för flertalet väntade skrotning. F 11 var under många år Flygvapnets största flygflottilj – men nu var det historia.

(Den sista Lansen-divisionen vid F 11 gjorde sin avskedsflygning sju månader tidigare. Bilder från det tillfället finns här).

Sista Lansen-flygningen på F 11

72-549-06

Den 18 november 1978 togs det farväl av Lansen vid Södermanlands flygflottilj, F 11, i Nyköping. Flottiljens första division, ”Kalle Röd”, var sedan drygt två år tillbaka den enda kvarvarande Lansen-divisionen vid F 11. Sveriges en gång största flygflottilj, med fyra flygspaningsdivisioner, stod inför nedläggning och vid denna tidpunkt fanns det två divisioner kvar.

I det gråmulna vädret stod det åtta flygplan uppställda på första stationskompaniets platta, samt ett reservflygplan framför hangaren. Besättningarna gick ut till sina flygplan och snart startades motorerna. Först att köra ut för start på bana 27 var flygplanet ”Kalle 06”, med divisionschefen Torgny ”Jerka” Eriksson och navigatören Bengt Sjögren ombord.

72-549-27

På flygprogrammet stod det navigeringsflygning, som skulle göras över Södermanland i en formation bestående av två fyrgrupper. Ledarflygplanet i den andra gruppen var ”Kalle 27”. Pilot var fältflygaren Jan Johansson, Lars Sjöberg var navigatör.

Spanings-Lansen, S 32C, levererades i 44 exemplar och samtliga flögs vid F 11 med början på hösten 1958. De användes bland annat inom incidentberedskapen till havsövervakningsuppgifter, främst över Östersjön under det Kalla krigets 1960- och 70-tal. Uppgifter som utfördes ända in till slutet av den operativa tjänsten med S 32C.

72-549-03

Flygplanet ”Kalle 03” var reserv denna dag för exakt 35 år sedan, men eftersom ett av de ordinarie flygplanen visade sig ha någon form av fel fick dess besättning snabbt byta till reserven. Det var det åttonde flygplanet i formationen och blev senare det som landade sist. Divisionschefen lät nämligen fältflygaren Verner Oskarsson tillsammans med navigatören Sten-Inge Drie få äran att bli historiska genom att vara den sista besättningen att flyga S 32C.

I och med denna avslutningsflygning fanns det, för första gången på 20 år, inte längre någon operativ stridsflygdivision med Lansen. Den sista attackdivisionen som flög Lansen var ”Filip Röd” vid F 6 i Karlsborg. De gjorde sin avslutningsflygning i februari samma år.

En S 32C sparades till eftervärlden genom att flygas till Malmen och Flygvapenmuseum någon dag tidigare. De S 32C som fanns kvar efter den sista flygningen demonterades inför skrotning eller för att bli räddningsövningsobjekt. Några av de sistnämnda kom många år senare att utgöra grunden till den S 32C som nu finns utställd i F11 Museum.

Sista Lansen-flygningen i Karlsborg

72-549 78-34 Liander

Det har nu gått 35 år sedan sedan attackdivisionen Filip Röd genomförde den sista flygningen med A 32A Lansen. Det var den 16 februari 1978 som det på detta sätt skrevs flyghistoria vid F 6 i Karlsborg. Därmed avslutades också en epok i det svenska Flygvapnet, där attackversionen av Lansen under cirka 20 år haft en viktig roll i det svenska försvaret under det Kalla kriget.

Flygplanet på bilden ovan flögs av divisionschefen Krister Kindblad, tillsammans med flygnavigatören Bengt Arwidsson, som här landar efter att ha lett sin division i en formation bestående av elva flygplan på den historiska flygningen.

72-549 78-49 Liander

Inför flygningen ställde divisionen upp i hangaren under ceremoni, innan det var dags för besättningarna att gå ut till flygplanen. Närmast i bild ses fältflygaren Alf Ingesson-Thoor och bakom honom flygnavigatören Leif Gustafsson. De båda utgjorde besättningen i flygplanet Filip 49, som ses på bilden nedan.

72-549 780216 C-04 Liander

Vid det här tillfället var dessa herrar enbart namn för mig, men jag skulle genom åren komma att möta båda två i olika sammanhang vid flera olika tillfällen. Alf Ingesson-Thoor behöver knappast någon närmare presentation för denna bloggs läsekrets. För nytillkomna läsare kan nämnas att han numera är världens enda aktiva Lansen-pilot.

72-549 C-24 Liander

Under Lansen-epoken uppträdde attackflyget ofta i formation och bilden visar med all tydlighet att de var bra på det. Jag kommer inte ihåg vilken rutt som formationen flög, men det är nog ingen djärv gissning att grannflottiljen F 7 i Såtenäs ärades med en överflygning. Var i kontakt med ”Affe” tidigare idag, och han nämnde att de även passerade över Saab i Linköping. Han hade noterat i sin flygdagbok att flygningen för hans del tog 1 timme och fem minuter.

72-549 78-38 Liander

Efter landningen var det slutfluget med Lansen i Karlsborg. För flygplanen väntade demontering för vidare transport till skrotning och brandövningsplatser. Omskolningen till AJ 37 Viggen hade inletts vid F 6 på hösten 1977 hos flottiljens andra division, Filip Blå. Viggen väntade även för Filip Röd och omskolningen påbörjades under 1978.

Eftersom jag redan vid detta tillfälle hade ett stort intresse för svensk militär flyghistoria, var det självklart kul att få vara på plats i Karlsborg denna dag. Men för mig blev dagen minnesvärd av ytterligare ett skäl. Det var nämligen första gången jag fick flyga med i SK 60. Flygvapnets legendariske informationschef Ulf ”Ulle-Bulle” Björkman hade drygt ett år tidigare lovat mig att få flyga med honom i SK 60, och den här dagen kom tillfället. Vi startade från F 18 i Tullinge och satte kurs mot Karlsborg. Flygningen tog 21 minuter och vädret var fantastiskt, vi kunde se Karlsborg på avstånd redan efter tio minuters flygning.

Efter denna flygning kan jag med glädje konstatera att den har följts av åtskilliga fler, då jag använt SK 60 som fotoplattform. Bland annat en gång i början av 2000-talet då det skulle skulle fotograferas två rotar med TP 84 Hercules, med start i Karlsborg. Flygnavigatören som planerade flygningen var Leif Gustafsson, SK 60-pilot var Alf Ingesson-Thoor.