Flygande legender i Duxford

För de som börjar planera för årets flygdagsbesök, tipsar jag mer än gärna om evenemanget Flying Legends som varje år genomförs på den brittiska flygplatsen Duxford, i närheten av Cambridge. Arrangör är The Fighter Collection, en organisation bildad av Stephen Grey, från 1980-talet och många år framåt en av warbirdvärldens förgrundsfigurer. I år planeras Flying Legends att genomföras under helgen 13-14 juli.

Dessa bilder är tagna för snart fem år sedan, d v s under Flying Legends sommaren 2008 och den senaste gången jag själv var på plats. Öppningsbilden med en rad fylld med luftvärdiga Spitfire ger direkt en försmak av vad som erbjuds besökarna. Och nej, det behövdes inget presspass för att kunna fotografera dem utan ett staket framför. Det gällde bara att vara på plats i tid på morgonen, då det under en begränsad tid gavs tillfälle att komma nära.

72-549_LIA1798

Naturligtvis fanns det även antal P-51D Mustang i flygplansraden. Här ses bland annat ”Old Crow”, som är en gammal Sverige-bekant som flugits på många flygdagar i Storbritannien sedan mitten av 1980-talet.

72-549_LIA1791

Den med bomber bestyckade Mustangen ”Ferocious Frankie”  flygs av Old Flying Machine Company (OFMC) och har Duxford som hemmabas. OFMC är också att betrakta som pionjärer inom warbirds-branschen.

72-549 LIA1762

Under denna Flying Legends fanns det även tre Boeing B-17 Flying Fortress på plats. Väljer att visa bilder på en av dem, kallad ”Liberty Belle” som särskilt flugits över från USA och som här beskådas av en ”amerikansk flygare” i tidstypiska kläder.

Denna fint renoverade B-17 kunde under förmiddagen ses på nära håll, och ingick under eftermiddagen i flygprogrammet, då den flög i rote med Mustangen ”Miss Velma”.

72-549 LIA2074ed

Mustangen ”Miss Velma” har naturligtvis en bakgrundshistoria. För den som vill veta mera om det, eller bara se en häftig lågflygningsbild av flygplanet,  rekommenderas denna länk. Mer information om Liberty Belle finns här, där det bland annat framgår att flygplanet tyvärr totalförstördes efter ett haveri i juni 2011. Dessbättre överlevde samtliga som var ombord.

72-549 LIA2107ed

Uppvisningsprogrammet innehöll även flygplantyper från 1930-talet. Dubbeldäckade stridsflygplan i flygande skick från denna tid är inte så vanliga, och därför extra intressanta att se. Denna bild illustrerar också hur snabbt det militära flyget utvecklades på den tiden. De engelska Hawker Demon (t v) och det lätta bomflygplanet Hawker Hind (t h) är från mitten av 1930-talet, tio år senare hade både Mustang och B-17 varit i bruk under flera år.

Avrundar inlägget på samma sätt som det började, med en bild av Spitfire. Det flögs många sådana under denna dag och för de som gillar ljudet av Merlin-motorer blev det gott om ljudupplevelser. Närmast i bild en Spitfire Mk XVI (civilregistrerad som G-OXVI). Lägg gärna märke till den modernare utformningen av kabinhuven på denna ”Spit”, i jämförelse med den äldre varianten Spitfire Mk IX som ses bakgrunden.

För min del har det hittills blivit två besök på Flying Legends. Vet inte om det blir ytterligare ett i år – men det är en lockande tanke.

Warbirds på Hässlö 1987

En av kommentarerna på ett inlägg hos bloggarkollegan Lae inspirerade mig till att leta rätt på några bilder från Flygteknikdagarna på Hässlö  i september 1987. Ett år som för den veteranflygintres-serade bjöd på flera höjdpunkter. Det arrangerades flygdagar i Linköping, Nyköping och Västerås, där inslaget av Warbirds var stort på två av dem. Intresset för denna flygplanskategori hade fått fäste hos flygdagspubliken och det satsades stort på detta i Nyköping och Västerås. Apropå stort, den största Warbird som visades upp var Boeing B-17 Sally B, som än idag har sin hemvist i England.

På Hässlö fanns Mustangen Gul Kalle baserad, ägd av företaget Flygexpo. Svenska Warbirds var något nytt och alla hängde inte med när det till exempel önskades måla och märka en Mustang som ett flygplan ur Flygvapnet. Därför tvingades Flygexpo maskera de tre kronorna i nationalitets-emblemet. Något år senare var det dock fritt fram och Gul Kalle kunde se ut som en J 26.

Flygexpos ledare Leif Jaråker samverkade med det brittiska The Fighter Collection (TFC). Därav var det naturligt att TFC fanns på plats när Flygteknikdagarna arrangerades den andra helgen i september.

Bland de flygplan som TFC tog till Hässlö var denna P-47D Thunderbolt, byggd 1945. Idag finns flygplanet i USA.

Mannen som grundade TFC, Stephen Grey, sitter här i cockpit på sin Spitfire LF Mk IXe. Det var förvisso inte första gången Spitfire flögs på flygdagar i Sverige i modern tid, men självfallet var den ett mycket uppskattat inslag i flygprogrammet. Även detta flygplan finns numera i USA.

Kommer inte ihåg exakt hur många Warbirds som fanns på Hässlö denna helg, men här ses tre av dem. Närmast i bild P-40 Kittyhawk (G-KITT), bakgrunden en Corsair och P-47D Thunderbolt.

En av de tre Mustanger som deltog i uppvisningarna var denna P-51D, med den fyndiga registreringen G-PSID. Flygplanets färgschema härrör från Steven Spielbergs film ”Empire of the sun” (Solens rike) och det taxas här av amerikanen Rob Satterfield.