Studieobjekt på Johannisberg: en Sk 16 som flyttade till Duxford

72-549 R85a

Zimmermanska skolan på Johannisberg använde flera Sk 16A Harvard som utbildningsobjekt. En av dem var ”Rudolf 85”, som här ses på en bild tagen i juni 1974. Flygplanet, med registreringsnumret 16105, är tillverkat av Noorduyn i Montreal, Kanada, 1942. Det togs i bruk av det svenska Flygvapnet på sommaren 1948 efter att ha levererats till F 9 på Säve. I samband med nedläggningen av F 9 i slutet av 1960-talet, överfördes flygplanet till F 18 i Tullinge. Det användes där fram till 1971, då det kasserades med 4405 flygtimmar noterade i loggboken. Nästa destination blev således Johannisberg.

Åren 1985 och 1987 arrangerades det stora flygdagar på Hässlö i Västerås, med stora inslag av warbirds. Flera av dem tillhörde det engelska The Fighter Collection (TFC). Då hade Zimmermanska skolan flyttat sin verksamhet från Johannisberg till Hässlö, och TFC:s ägare Stephen Grey upptäckte skolans sista två Sk 16. TFC hade ingen Harvard i sin omfattande flygplansamling och Grey undersökte naturligtvis möjligheterna att förvärva en av skolans Sk 16. Typen ansåg inte längre vara ett betydelsefullt utbildningsobjekt och skolans ledning såg här en möjlighet att få modernare materiel. Stephen Grey tog självklart vara på chansen som gavs och således kunde TFC överta ”Rudolf 85” i utbyte mot att skolan erhöll en turboprop-motor.

72-549 880313

Men det tog några år innan flygplanet skeppades till Storbritannien, bilden är från mars 1988 och det användes i skolverksamheten fram till 1991. Destinationen var TFC:s hemmabas på det gamla krigsflygfältet Duxford utanför Cambridge. En engelsk civilregistrering, G-BTXI, tilldelades den 25 oktober 1991. På Duxford inleddes arbetet med att återställa flygplanet i luftvärdigt skick. Arbetet gjordes av företaget Aircraft Restoration Company på Duxford, specialister på att renovera warbirds.

72-549 R85

Den första flygningen genomfördes i maj 1996, 24 år efter att flygplanet senast flugits. Det är nu silvermålat och märkt i ett engelskt färgschema, med stora gula fält på vingarna. Bilden är tagen i juli 2008 vid TFC:s årliga flygdagsevenemang Flying Legends.

Flygande legender i Duxford

För de som börjar planera för årets flygdagsbesök, tipsar jag mer än gärna om evenemanget Flying Legends som varje år genomförs på den brittiska flygplatsen Duxford, i närheten av Cambridge. Arrangör är The Fighter Collection, en organisation bildad av Stephen Grey, från 1980-talet och många år framåt en av warbirdvärldens förgrundsfigurer. I år planeras Flying Legends att genomföras under helgen 13-14 juli.

Dessa bilder är tagna för snart fem år sedan, d v s under Flying Legends sommaren 2008 och den senaste gången jag själv var på plats. Öppningsbilden med en rad fylld med luftvärdiga Spitfire ger direkt en försmak av vad som erbjuds besökarna. Och nej, det behövdes inget presspass för att kunna fotografera dem utan ett staket framför. Det gällde bara att vara på plats i tid på morgonen, då det under en begränsad tid gavs tillfälle att komma nära.

72-549_LIA1798

Naturligtvis fanns det även antal P-51D Mustang i flygplansraden. Här ses bland annat ”Old Crow”, som är en gammal Sverige-bekant som flugits på många flygdagar i Storbritannien sedan mitten av 1980-talet.

72-549_LIA1791

Den med bomber bestyckade Mustangen ”Ferocious Frankie”  flygs av Old Flying Machine Company (OFMC) och har Duxford som hemmabas. OFMC är också att betrakta som pionjärer inom warbirds-branschen.

72-549 LIA1762

Under denna Flying Legends fanns det även tre Boeing B-17 Flying Fortress på plats. Väljer att visa bilder på en av dem, kallad ”Liberty Belle” som särskilt flugits över från USA och som här beskådas av en ”amerikansk flygare” i tidstypiska kläder.

Denna fint renoverade B-17 kunde under förmiddagen ses på nära håll, och ingick under eftermiddagen i flygprogrammet, då den flög i rote med Mustangen ”Miss Velma”.

72-549 LIA2074ed

Mustangen ”Miss Velma” har naturligtvis en bakgrundshistoria. För den som vill veta mera om det, eller bara se en häftig lågflygningsbild av flygplanet,  rekommenderas denna länk. Mer information om Liberty Belle finns här, där det bland annat framgår att flygplanet tyvärr totalförstördes efter ett haveri i juni 2011. Dessbättre överlevde samtliga som var ombord.

72-549 LIA2107ed

Uppvisningsprogrammet innehöll även flygplantyper från 1930-talet. Dubbeldäckade stridsflygplan i flygande skick från denna tid är inte så vanliga, och därför extra intressanta att se. Denna bild illustrerar också hur snabbt det militära flyget utvecklades på den tiden. De engelska Hawker Demon (t v) och det lätta bomflygplanet Hawker Hind (t h) är från mitten av 1930-talet, tio år senare hade både Mustang och B-17 varit i bruk under flera år.

Avrundar inlägget på samma sätt som det började, med en bild av Spitfire. Det flögs många sådana under denna dag och för de som gillar ljudet av Merlin-motorer blev det gott om ljudupplevelser. Närmast i bild en Spitfire Mk XVI (civilregistrerad som G-OXVI). Lägg gärna märke till den modernare utformningen av kabinhuven på denna ”Spit”, i jämförelse med den äldre varianten Spitfire Mk IX som ses bakgrunden.

För min del har det hittills blivit två besök på Flying Legends. Vet inte om det blir ytterligare ett i år – men det är en lockande tanke.