Studieobjekt på Johannisberg: en Sk 16 som flyttade till Duxford

72-549 R85a

Zimmermanska skolan på Johannisberg använde flera Sk 16A Harvard som utbildningsobjekt. En av dem var ”Rudolf 85”, som här ses på en bild tagen i juni 1974. Flygplanet, med registreringsnumret 16105, är tillverkat av Noorduyn i Montreal, Kanada, 1942. Det togs i bruk av det svenska Flygvapnet på sommaren 1948 efter att ha levererats till F 9 på Säve. I samband med nedläggningen av F 9 i slutet av 1960-talet, överfördes flygplanet till F 18 i Tullinge. Det användes där fram till 1971, då det kasserades med 4405 flygtimmar noterade i loggboken. Nästa destination blev således Johannisberg.

Åren 1985 och 1987 arrangerades det stora flygdagar på Hässlö i Västerås, med stora inslag av warbirds. Flera av dem tillhörde det engelska The Fighter Collection (TFC). Då hade Zimmermanska skolan flyttat sin verksamhet från Johannisberg till Hässlö, och TFC:s ägare Stephen Grey upptäckte skolans sista två Sk 16. TFC hade ingen Harvard i sin omfattande flygplansamling och Grey undersökte naturligtvis möjligheterna att förvärva en av skolans Sk 16. Typen ansåg inte längre vara ett betydelsefullt utbildningsobjekt och skolans ledning såg här en möjlighet att få modernare materiel. Stephen Grey tog självklart vara på chansen som gavs och således kunde TFC överta ”Rudolf 85” i utbyte mot att skolan erhöll en turboprop-motor.

72-549 880313

Men det tog några år innan flygplanet skeppades till Storbritannien, bilden är från mars 1988 och det användes i skolverksamheten fram till 1991. Destinationen var TFC:s hemmabas på det gamla krigsflygfältet Duxford utanför Cambridge. En engelsk civilregistrering, G-BTXI, tilldelades den 25 oktober 1991. På Duxford inleddes arbetet med att återställa flygplanet i luftvärdigt skick. Arbetet gjordes av företaget Aircraft Restoration Company på Duxford, specialister på att renovera warbirds.

72-549 R85

Den första flygningen genomfördes i maj 1996, 24 år efter att flygplanet senast flugits. Det är nu silvermålat och märkt i ett engelskt färgschema, med stora gula fält på vingarna. Bilden är tagen i juli 2008 vid TFC:s årliga flygdagsevenemang Flying Legends.