Flygande holländare på Bråvalla


Den multinationella flygövningen Nordic Air Meet har pågått under några veckor över norra Sverige och bland de flygplanstyper som använts är F-16 Fighting Falcon. Under 2000-talet har F-16 flugits i Sverige vid många tillfällen. Innan dess var det däremot ovanligt och då handlade det om besök, inte övningsdeltagande. Första gången som ett officiellt besök gjordes, mig veterligt, var i månadsskiftet augusti-september 1982. Dessa bilder är tagna den 1 september 1982 på F 13 i Norrköping, när flygplan ur det nederländska flygvapnet besökte Bråvalla.

Flygplanen kom från 322 och 323 Squadron med Leeuwarden som hemmabas. På väg därifrån besöktes F 10 i Ängelholm och det är möjligt att två av de fyra flygplan som besökte Sverige stannade kvar i Skåne och aldrig besökte F 13.

Under Bråvalla-besöket fick några av de gästande piloterna chansen att flyga Viggen i baksits. De ville naturligtvis bjuda tillbaka och låta några svenska kolleger flyga i den tvåsitsiga F-16B. Men se det gick inte hem hos cheferna i hemlandet. Anledningen var att banorna i Sverige ansågs vara för korta. Banlängden för F-16 skulle vara minst 8000 fot, och det hade givits dispens för transportflygningarna till Sverige.

Vid besöket på F 13 var F-16-flygplanen helt nya, de hade bara varit i tjänst under några månader. Det nederländska flygvapnet flyger fortfarande med F-16 och jag sökte lite på nätet för att se om just dessa två F-16 fortfarande är i bruk. Det visade sig att den tvåsitsiga J-271 tyvärr förlorats i ett tragisk haveri i Tyskland drygt två år senare, medan J-256 på den översta bilden togs ur tjänst i slutet av 2000 efter att noshjulet kollapsat under taxning. Det används numera på en teknisk skola som instruktionsobjekt.

Viggen på Farnborough 1982

Den här veckan pågår flygutställningen Farnborough International Airshow i Storbritannien. Det är en av de mest kända flygutställningarna i världen och med dess långa historia, i år sker den för 48 gången, så är den också att betrakta som en klassiker. Mitt premiärbesök på Farnborough skedde för 30 år sedan, 1982, då dessa bilder togs. På den tiden brukade mässan hållas i början av hösten och bilden av den startande JA 37 Jaktviggen är tagen den 8 september.

På den tiden var det ovanligt att det svenska flygvapnets stridsflygplan flögs till platser utomlands, undantaget tillfälliga besök i de nordiska länderna. Därför är det möjligt att detta var första gången som jaktversionen av Viggen flögs i Storbritannien.

Flygplanet ”Martin 59” uppvisningsflögs dagligen av major Åke Lindqvist. Han var chef för Flygvapnets första JA 37-division, andra divisionen ur F 13 i Norrköping och som till vardags benämndes som ”Martin Blå”. Undrar om han inte också var den första uppvisningspiloten på JA 37? Uppvisningarna med Viggen gjordes dagligen under den veckolånga mässan. En detalj att lägga märke till på denna bild är att reverseringsluckorna i motorns utloppsdel är stängda.

I markutställningen visades ”Martin 62”, beväpnad med fyra Rb 24 Sidewinder och två Rb 71 Skyflash. Till skillnad från övriga Viggen-versioner, var JA 37 även utrustad med en fast Oerlikon-kanon med 30 mm kaliber.

På årets Farnborough-mässa visar Saab upp både Gripen och Saab 340 MSA. Mer om det finns på denna länk.