Flygande holländare på Bråvalla


Den multinationella flygövningen Nordic Air Meet har pågått under några veckor över norra Sverige och bland de flygplanstyper som använts är F-16 Fighting Falcon. Under 2000-talet har F-16 flugits i Sverige vid många tillfällen. Innan dess var det däremot ovanligt och då handlade det om besök, inte övningsdeltagande. Första gången som ett officiellt besök gjordes, mig veterligt, var i månadsskiftet augusti-september 1982. Dessa bilder är tagna den 1 september 1982 på F 13 i Norrköping, när flygplan ur det nederländska flygvapnet besökte Bråvalla.

Flygplanen kom från 322 och 323 Squadron med Leeuwarden som hemmabas. På väg därifrån besöktes F 10 i Ängelholm och det är möjligt att två av de fyra flygplan som besökte Sverige stannade kvar i Skåne och aldrig besökte F 13.

Under Bråvalla-besöket fick några av de gästande piloterna chansen att flyga Viggen i baksits. De ville naturligtvis bjuda tillbaka och låta några svenska kolleger flyga i den tvåsitsiga F-16B. Men se det gick inte hem hos cheferna i hemlandet. Anledningen var att banorna i Sverige ansågs vara för korta. Banlängden för F-16 skulle vara minst 8000 fot, och det hade givits dispens för transportflygningarna till Sverige.

Vid besöket på F 13 var F-16-flygplanen helt nya, de hade bara varit i tjänst under några månader. Det nederländska flygvapnet flyger fortfarande med F-16 och jag sökte lite på nätet för att se om just dessa två F-16 fortfarande är i bruk. Det visade sig att den tvåsitsiga J-271 tyvärr förlorats i ett tragisk haveri i Tyskland drygt två år senare, medan J-256 på den översta bilden togs ur tjänst i slutet av 2000 efter att noshjulet kollapsat under taxning. Det används numera på en teknisk skola som instruktionsobjekt.