Borde vara en svensk B 6

Denna Republic Guardsman tillhör det amerikanska flygmuseet Planes of Fame och finns på Chino flygplats i Kalifornien. Flygplanet är i flygande skick, som så många andra av museets cirka 150 flygplan. Extra intressant med detta flygplan är att det ursprungligen tillverkades för det svenska Flygvapnets räkning. 52 flygplan beställdes 1939 och de var tänkta att användas som lätta bombflygplan, med den svenska beteckningen B 6.

Avsikten var att B 6-flottan skulle levereras under 1940 och tillföras F 6 i Karlsborg. Men efter andra världskrigets utbrott ansåg USA att de själva behövde de svenska flygplanen och utfärdade ett embargo på Guardsman-ordern. Embargot blev ett svårt bakslag för uppbyggnaden av det svenska Flygvapnet. Av sammanlagt 316 beställda flygplan av typerna J 9 (120 ex), J 10 Vanguard (144 ex) och de tidigare nämnda B 6, kom bara 60 exemplar av J 9 och två B 6 till Sverige.

På grund av kriget blev det mycket svårt för Sverige att köpa andra flygplanstyper som ersättning. Från Italien köptes tre olika flygplanstyper, J 11 (Fiat Cr.42), J 20 Falco och B 16 Caproni Ca. 313. Beställningar som anses vara nödköp i brist på bättre. En följd av situationen blev att satsningen på att utveckla en inhemsk flygindustri blev allt mer betydelsefull.

Den Guardsman som nu finns på Chino skulle i det svenska Flygvapnet ha haft nummer 7238. Läs gärna mer om Guardsman och just 7238 hos bloggarkollegan Lae.

Planes of Fame finns det anledning att återkomma till. Därför planeras flera blogginlägg på det temat framöver.

Annonser