När Draken lämnade Skavsta

72-549 tavl

Dessa bilder togs på F 11 i Nykping den 20 juni 1979. Griffeltavlan sitter på den bortre väggen i ordersalen hos flottiljens andra division, kallad Sigurd Blå. Den visar flygplansfördelningen mellan de åtta piloter som ska flyga den officiella avskedsflygningen inför flottiljens nedläggning. Längst till vänster ses en skiss över den rutt som divisionen ska flyga över Södermanland.

72-549 rd

Ute på plattan hade teknikerna och de värnpliktiga vid andra stationskompaniet ställt upp tio flygplan S 35E Draken. Åtta för flygning, med två som reserver. Flygplanstypen hade kommit till F 11 med början 1965 och Sigurd Blå var nu den sista av Flygvapnets tre divisioner som flög den kamera-utrustade fotospaningsversionen av Draken.

72-549 s59

Avskedsflygningen skulle ske med två fyrgrupper, under ledning av flygchefen överstelöjtnant Sven Sjöling. Han flög flygplanet ”Sigurd 59”, som här taxar ut till start på bana 27.

72-549 grp

Starterna skedde rotevis och därpå intogs formationen, som satte kurs mot Nyköping, följt av Oxelösund. Där svängde man norrut, passerade Södertälje och svängde västerut för att via Strängnäs flyga över Eskilstuna. En vänstersväng gav en sydlig kurs mot Katrineholm och sedan styrde man hemåt för en sista passage över Skavsta.

72-549 lnd

Längst bak i formation flög fältflygaren kapten Kjell Dahlberg. Han fick således äran att landa sist i flygplanet ”Sigurd 56”.

72-549hngr

Efter en avskedsceremoni framför flygplanen var det officiellt slutfluget på F 11. Flygplanen ställdes upp i den stora hangaren som användes för Draken-divisionerna Sigurd blå och Sigurd Gul. Någon enstaka av dem flögs därifrån för att användas av Försökscentralen på Malmen, men för flertalet väntade skrotning. F 11 var under många år Flygvapnets största flygflottilj – men nu var det historia.

(Den sista Lansen-divisionen vid F 11 gjorde sin avskedsflygning sju månader tidigare. Bilder från det tillfället finns här).

Vardagsglimtar från Skavsta: På andras platta den 28 februari 1979

Har tittat bland mina bilder som är tagna på Skavsta utanför Nyköping och under den period som platsen var bas för Södermanlands flygflottilj, F 11. Valde ut några från den 28 februari 1979, en som synes gråmulen vinterdag. De är tagna på andra stationskompaniets platta inför ett av dagens flygpass. Vid denna tidpunkt fanns bara en av flottiljens tidigare fyra divisioner kvar. Flygplanet ”Sigurd 59” var en av de S 35E, spaningsversionen av Draken, som flögs av divisionen ”Sigurd Blå”. Enligt mina anteckningar är det fältflygaren och kaptenen Kurt ”Fido” Johansson som är pilot i flygplanet ”Sigurd 59”.

Divisionens huvuduppgift under det sista halvåret den var operativ, var att utbilda ett antal jaktpiloter från F 17 i Ronneby till spaningspiloter. En av dem var löjtnant Håkan Robertsson som på bilden justerar sin syrgasmask innan han kliver in i flygplanet ”Sigurd 56”. F 17 hade fram till 1978 haft två jaktdivisioner med J 35F Draken, men flottiljens andra division, ”Quintus Blå”, fick byta roll i och med att spaningsvarianterna av Viggen kom till F 17 sent på hösten 1978.

S 35E Draken hade ingen radar i nosen, i stället fanns där fem flygspaningskameror. De var riktade snett framåt, nedåt från undersidan samt snett nedåt från vardera sidan. En av de sistnämnda se på bilden ovan. Utöver dessa fanns även två kameror i vardera innervingen. Vi den tiden var S 35E också den enda av Flygvapnets Draken som kunde bära fyra extratankar.

Blev nyfiken på vad som hände med dessa flygplan när de tagits ur tjänst, och tittade i flygplans-tabellerna i Bo Widfeldts bok om Draken. Det visade sig att ”Sigurd 59” (ovan) från början tillverkats 1963 i jaktversionen J 35D med nummer 35281. Efter att ha byggts om till spaningsversionen S 35E gavs flygplanet nummer 35959 och togs i bruk vid F 11 i juli 1967. Efter att flygverksamheten vid F 11 avslutades den 20 juni 1979, överfördes flygplanet till FMV och Försökscentralen (FC) på Malmen. Otto i Strängnäs har kollat i sin databas och meddelar att den sista flygningen skedde den 27 juni 1984 samt att den totala flygtiden blev 1618,36 timmar. Därefter kunde man ju gissat att flygplanet blev skrotat. Men så blev inte fallet. 35959 valdes ut att för att sparas till eftervärlden och bogserades norrut på flygfältsområdet till Flygvapenmuseums förråd. Tommy J meddelar att flygplanet är tillbaka på Skavsta sedan februari 2008, tanken är att det ska monteras på en pelare och bli minnesmärke.

Även ”Sigurd 56” (35956) hamnade på FC efter tiden på F 11. Från början var den också tillverkad som en J 35D (35292) och efter ombyggnad till E-versionen tagen i bruk vid F 11 i september 1967. Slutet för 35956 blev dock väldigt dramatiskt. Under en flygning den 30 augusti 1979 uppstod motorstörningar och provflygaren Johan Gille tvingades skjuta ut sig och landade i fallskärm. Flygplanet slog i marken väster om Rejmyre. Haveriet inträffade nästan på dagen ett halvår efter att dessa bilder togs.