Vardagsglimtar från Skavsta: Skol-Draken gästar ”Sigurd Blå” 1974

72-549-p83-f11-740730-a-peter-liander

Idag är det den 25 oktober och det är årsdagen för premiärflygningen för Saab 35 Draken, vilken skedde 1955. Tar det som anledning till att publicera några gamla Draken-bilder. Väljer skolversionen SK 35C som tema och tre flygplan från F 16 i Uppsala som gästade F 11 i Nyköping några dagar på sommaren 1974, bilderna är tagna den 29-30 juli. Här ses flygplanet ”Petter 83” taxa in till andra divisionens platta efter att ha landat på bana 27.

72-549 902

Vet inte säkert varför de var på F 11, men en god gissning är det kommit nyexaminerade flygofficerare till flottiljen för att genomgå Grundläggande FlygslagsUtbildning (GFSU) vid andra divisionen, ”Sigurd Blå”. De skulle utbildas till spaningspiloter, men innan dess måste de återinflygas på Draken. På den tiden skedde nämligen den halvårslånga grundutbildningen på Draken (benämndes TIS 35, TypInflygningsSkede) under sex månader som lades mellan två årskurser under officersutbildningen vid F 20 i Uppsala. Därmed hade nykomlingarna inte flugit Draken på länge.

72-549 901

Sk 35C togs i tjänst under perioden 1962-63. Till skillnad från senare Draken-versioner, kunde SK 35C bara ta en extratank under kroppen och på denna bild ses också att C-versionen hade en kortare bakkropp än vanligt, samt saknar sporrhjul. Det kom sig av att alla SK 35C var ombyggda från den första serien av J 35A, som hade en annan typ av efterbrännkammare än de efterföljande versionerna.

Det fanns 25 skol-Draken i det svenska Flygvapnet, flygplanet ”Petter 92” var den näst sista som levererades. Bilden är tagen när det taxas ut till start på bana 27, i bakgrunden ses längst till vänster divisionsbyggnaden där F 11:s tredje division ”Sigurd Gul” hade sina lokaler.

SK 35C var i tjänst till 1997 och de flesta av dem skrotades. Men ”Petter 92” är en av fyra SK 35C som finns bevarade och kan nu ses på Österlens flygmuseum i Skåne.

Skol-Draken på Kjula

72-549 J87-1

Här landar en SK 35C Draken ”Johan 87” på krigsflygbasen Kjula öster om Eskilstuna. Det är den 28 augusti 1997 och flygplanet har 45 minuter tidigare startat från sin hemmabas F 10 i Ängelholm. Besättningen i ”Johan 87” vid detta tillfälle var fältflygaren Stefan Martinsson och flygteknikern Christer Blondin. För ”Johan 87” blev detta den sista flygningen i militär tjänst.

Sk 35C Draken 1997-2 Peter Liander
Efter att i slutet av landningen ha rullat ner till södra banänden, taxades flygplanet till plattan framför flygledartornet, där det parkerades inför en överlämningsceremoni. I loggboken kunde den totala drifttiden sedan flygplanet togs i tjänst på hösten 1962 summeras till 1643,28 timmar.

72-549 J872
Mottagare av denna Draken i skolversion var Eskilstuna flygmuseum, som hade målet att framöver flyga ”Johan 87” som ett veteranflygplan. Det skulle dock dröja till slutet av maj i år innan det blev en realitet. Flygplanet har sedan många år funnits uppställt på Såtenäs och varit en del av Swedish Air Force Historic Flight. Flygplanets militära registreringsnummer är 35810 och numera har det den märkning som användes när det flögs vid F 16 i Uppsala under det tidiga 1960-talet. Läs gärna mera om 35810 hos bloggaren Lae.

72-549 810
Den 28 juni i år kunde 35810 åter ses i luften över Kjula i samband med dragracingtävlingar som kombinerades med ett flyguppvisningsprogram. En av höjdpunkterna var självfallet SK 35C Draken, flugen av Lars Martinsson med flygteknikern Håkan Andersson i baksitsen. Den sistnämnde är en av de drivande eldsjälarna inom Swedish Air Force Historic Flight på Såtenäs som arbetat hårt under våren för att få denna Draken flygande igen. De har alla gjort sig förtjänta av en jätteportion beröm för sin insats. Håkan ska också ha ett tack för kalenderuppgifterna som anges i detta blogginlägg.

 

Uppdatering 23 juli kl 23.55:
Läs gärna i kommentarsfältet nedan, där den tidigare chefen för Flygvapenmuseum Sven Scheiderbauer berättar mera om bakgrunden till varför detta flygplan sparades.

Prototypen till SK 35C Draken

Följer upp det föregående blogginlägget med ytterligare en Draken. Denna gång om en tvåsitsig Draken med nummer 800 på fenan och som var prototypen till skolversionen SK 35C. Bilden är tagen bakom den så kallade CVM-hangaren på Malmen. Tidpunkten var november 1974 och flygplanet stod som synes uppställt utan motor och kabinhuv. Det hade formellt kasserats drygt ett år tidigare, efter att hela tiden använts som provflygplan.

Den första flygningen med flygplan 35800 gjordes den 30 december 1959. Denna SK 35 var från början den tionde serietillverkade Draken, dvs en J 35A, men byggdes om till en tvåsitsig version. De resterande 25 tvåsitsarna som beställdes för Flygvapnets räkning, var ombyggda J 35A av den tidiga varianten med kort bakkropp. Ett av flygplanen totalhavererade under en provflygning innan leveransen, därför blev det 24 flygplan som kom att levereras till Flygvapnet under perioden 1960 – 62.

Vid fototillfället trodde jag att flygplanet stod undanställt för att sparas i Flygvapenmuseums samlingar. Många år senare upptäckte jag att så inte var fallet, utan det kom att användas som övningsobjekt för brand- och räddningstjänsten på Malmen. Vet inte om det eldades på vraket och inte heller hur länge det fanns kvar där, men det kan ha varit under ganska många år.

Åter till 1974. Fenans vänstersida pryddes av 26 röda robotprofiler. Av det drar jag slutsatsen att varje profil symboliserar ett robotskott med Rb 05. En attackrobot som utvecklades av Saab för att ingå i beväpningen till AJ 37 Viggen. Efter avfyrningen styrdes roboten manuellt av piloten i det skjutande flygplanet, och det är uppenbart att en tvåsitsig Draken var en användbar provplattform.  Såvitt jag vet genomfördes skjutproven vid RFN i Vidsel. Det skulle vara intressant att veta mera om detta. Någon som kan bidra?