Tio år sedan F 16 lades ner

72-549 grp

Idag är det tio år sedan Upplands flygflottilj, F 16, i Uppsala lades ned. Den sista flygningen skedde drygt en vecka tidigare, den 11 december 2003. Vi det tillfället fanns det tretton SK 60 kvar på flottiljen, som tillhörde den Femte divisionen. Vid niotiden på morgonen startade divisionschefen major Conny Forsberg från bana 26 för att leda sin division på en allra sista flygning. Förbandet formerade sig över sjön Tämnaren norr om Uppsala, för att därefter flyga in över staden och på bilden ses divisionen passera slottet.

72-549 grp 2

Målet för flygningen var Malmen, dit Flygskolan flyttats. Flygvädret var inte det bästa, molnigt och disigt men det var trots allt möjligt att genomföra flygningen i formation hela vägen. Efter att ha passerat Malmen delades divisionen upp, varav fem flygplan flög vidare till Ljungbyhed. Landningen på Malmen skedde cirka en timme och tio minuter efter starten från Uppsala.

72-549 03

F 16 var sedan bildandet 1943 i huvudsak en jaktflottilj. Den sista flygningen med JA 37 Viggen hade skett två månader tidigare, den 16 oktober. Då flögs flottiljens sista Viggen till Halmstad för demontering och återvinning. Pilot vid denna sista flygning med ett jaktflygplan ur F 16 var flygchefen överstelöjtnant Jan-Olov Persson.

Saab 105 fyller 50 år!

72-549 t60

Idag, den 29 juni, är det 50 år sedan Saab 105 flög för första gången. Det tvåmotoriga jetflygplanet kom några år senare att ersätta J 28 Vampire som skolflygplan Typ II vid Krigsflygskolan, F 5 , i Ljungbyhed. Då med den beteckning som vi känner bäst – SK 60.

72-549 60 14

Letade bland mina bilder för att se när jag fotograferade en SK 60 första gången. Denna bild är en av de första och visar en SK 60C, fotograferad den 1 augusti 1974 på femte divisonens platta på F 11 i Nyköping. En av totalt 150 SK 60 som använts i det svenska Flygvapnet. Idag finns uppskattningsvis cirka en tredjedel av dem kvar i tjänst. Dessutom finns Saab 105 fortfarande i operativ tjänst i det österrikiska flygvapnet, som köpte 40 exemplar.

72-549 60 140start

Den här bilden togs på flygdagen i Västerås för en dryg månad sedan. Flygplanet tillhör Swedish Air Force Historic Flight och har samma färgschema som när typen togs i bruk på Krigsflygskolan 1967.

Grattis till 50 år i luften!

Drakar från norr på Tullinges familjedag 1981

Den 16 maj 1981 var det så kallad familjedag på F 18 i Tullinge. Som framgår av bilderna, var det ett solstrålande vackert vårväder, till extra glädje för de som hade turen att få flyga som passagerare i SK 60. Flygplanen tillhörde Sambandsflyg-gruppen, som förfogade över ett mindre antal SK 60, några SK 50 Safir och en inhyrd Cessna 404.

Denna SK 60, med anropet ”Rudolf 132”, är som synes utan katapultstolar och därmed fyrsitsig. Vad som är betydligt svårare att se, är detta är en av få SK 60 av D-versionen. Denna förekom bara i tre exemplar och karaktäriserades av att den var utrustad med civila navigeringshjälpmedel och hade fart- och höjdmätare i enheterna knop och fot. Just detta flygplan togs ur tjänst i mitten av december 1998 och är numera monterat på en pelare på flygplatsen i Ljungbyhed.

Inget fel på SK 60, men det var Draken som var huvudnumret för de flesta besökarna. F 18 användes under perioden 1973 till 1981 för tillfälliga baseringar av främst Draken-divisioner från landets olika flygflottiljer. I samband med familjedagen var andra divisionen ur F 21 i Luleå, även kallad ”Urban Blå”, baserade på Tullinge. På den tiden hade Luleå-flottiljen tre stridsflygdivisioner, fördelade på en spaningsdivision med Viggen, en jaktdivision med Draken samt en Lätt attack-division med SK 60B och C. På bilden nedan ses sex flygplan typ J 35D Draken uppställda på klargöringsplattan intill början av Bana 24. När F 18 var en jaktflygflottilj användes denna platta för flygplan ur flottiljens tredje division, ”Rudolf Gul”.

Draken närmast i bild, ”Urban 33” (nummer 35333), förlorades i ett haveri drygt två år senare, den 28 juni 1983. Olyckan blev kulmen på en rad haverier som drabbade divisionen under ett fåtal månader, då sammanlagt fyra Draken och en SK 50 Safir förlorades. Det sista haveriet fick tyvärr ett tragiskt slut, piloten omkom när flygplanet slog i marken i trakten av Morjärv.

Flygvapnet hade 1981 totalt tre divisioner som flög D-versionen av Draken. Utöver ”Urban Blå” fanns de andra två divisionerna vid F 4 på Frösön. J 35D utgjorde därmed stommen i det fredsbaserade luftförsvaret av norra Sverige under drygt tio år av tiden för det Kalla kriget. J 35D var beväpnad med två fasta 30 mm automatkanoner och kunde även utrustas med bland annat två jaktrobotar typ Rb 24 Sidewinder, som var försedda med IR-målsökare och som hängdes under vardera yttervingen. Detta beväpningsalternativ förekommer på ”Urban 42” på bilden nedan.

Flygplanet ”Urban 42” (nummer 35342) levererades till Flygvapnet i september 1964. Vid fototillfället hade det varit i bruk i nästan 18 år. Flygplanet var senare ett av de 24 Draken som såldes till Österrike. Där flögs det till slutet av 2005, då i grå kamouflagemålning och med nummer 13 på fenan. Det är numera bevarat vid det militärhistoriska museet i Wien. Bilder på flygplanet i österrikiska färger finns här.