Sveriges nationaldag

Idag är det Sveriges nationaldag och HKP 4 får anses vara en värdig fanbärare. Bilden är tagen under en flygdag på Malmen 2010 och helikoptern tillhörde då FMV:s flygutprovningsverksamhet. Idag finns den bevarad hos Aeroseum på Säve i Göteborg.