Sista Lansen-flygningen på F 11

72-549-06

Den 18 november 1978 togs det farväl av Lansen vid Södermanlands flygflottilj, F 11, i Nyköping. Flottiljens första division, ”Kalle Röd”, var sedan drygt två år tillbaka den enda kvarvarande Lansen-divisionen vid F 11. Sveriges en gång största flygflottilj, med fyra flygspaningsdivisioner, stod inför nedläggning och vid denna tidpunkt fanns det två divisioner kvar.

I det gråmulna vädret stod det åtta flygplan uppställda på första stationskompaniets platta, samt ett reservflygplan framför hangaren. Besättningarna gick ut till sina flygplan och snart startades motorerna. Först att köra ut för start på bana 27 var flygplanet ”Kalle 06”, med divisionschefen Torgny ”Jerka” Eriksson och navigatören Bengt Sjögren ombord.

72-549-27

På flygprogrammet stod det navigeringsflygning, som skulle göras över Södermanland i en formation bestående av två fyrgrupper. Ledarflygplanet i den andra gruppen var ”Kalle 27”. Pilot var fältflygaren Jan Johansson, Lars Sjöberg var navigatör.

Spanings-Lansen, S 32C, levererades i 44 exemplar och samtliga flögs vid F 11 med början på hösten 1958. De användes bland annat inom incidentberedskapen till havsövervakningsuppgifter, främst över Östersjön under det Kalla krigets 1960- och 70-tal. Uppgifter som utfördes ända in till slutet av den operativa tjänsten med S 32C.

72-549-03

Flygplanet ”Kalle 03” var reserv denna dag för exakt 35 år sedan, men eftersom ett av de ordinarie flygplanen visade sig ha någon form av fel fick dess besättning snabbt byta till reserven. Det var det åttonde flygplanet i formationen och blev senare det som landade sist. Divisionschefen lät nämligen fältflygaren Verner Oskarsson tillsammans med navigatören Sten-Inge Drie få äran att bli historiska genom att vara den sista besättningen att flyga S 32C.

I och med denna avslutningsflygning fanns det, för första gången på 20 år, inte längre någon operativ stridsflygdivision med Lansen. Den sista attackdivisionen som flög Lansen var ”Filip Röd” vid F 6 i Karlsborg. De gjorde sin avslutningsflygning i februari samma år.

En S 32C sparades till eftervärlden genom att flygas till Malmen och Flygvapenmuseum någon dag tidigare. De S 32C som fanns kvar efter den sista flygningen demonterades inför skrotning eller för att bli räddningsövningsobjekt. Några av de sistnämnda kom många år senare att utgöra grunden till den S 32C som nu finns utställd i F11 Museum.