Bildsvep från Örebro-flygdagen

72-549 50a

I lördags var det flygdag på Örebro flygplats och enligt uppgift var det cirka 3000 besökare på plats. Liksom under flygdagarna 2012 och 2013 bjöds de på ett bra uppvisningsprogram och Örebro-flygdagarna har blivit ett favoritarrangemang för min del.

Har valt ut ett dussin bilder och inleder med tre av Team 50 från Västerås flygmuseum med Niklas Eriksson i ledarflygplanet. Som tvåa flögs flygplanet SE-KYA med Tord Grönvik och Ninni Thisner ombord, trea var Curt Cronerud i sin kamouflagemålade SK 50C.

72-549t502

Nytt för i år är att flygplanen är försedda med rökaggregat, vilket effektfullt ger ett ökat visuellt intryck av Safirernas flygbanor.

72-549 50ne

Under vissa moment i Team 50:s uppvisningsprogram flyger Niklas Eriksson enskilt med sin Safir, som här i en snabb passage längs med uppvisningslinjen.

72-549 11a

Per Englund bjöd på två fina uppvisningar i avancerad flygning med sin unika BA-11.

72-54929a

Bland övriga inslag i programmet bidrog Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF) med tre av sina jetflygplan. J 29F Tunnan var ett av dem, som här taxar ut till start.

72-549291

Pilot i 29:an var Olle Norén, till vardags flygingenjör i flygvapnet och på fritiden en av landets skickligaste uppvisningspiloter.

72-549 mm

Till kategorin skickliga uppvisningspiloter hör definitivt även Kjell Nordström, som vid detta tillfälle bjöd på elegant avancerad flygning med Janne Andersson Sk 16A Harvard kallad ”Mean Machine”.

72-549 325

Flygande veteraners DC-3 ”Daisy” är alltid ett trevligt inslag på flygdagar. I bakgrunden ses två HKP 5B (Schweizer 300) från föreningen FVMHL, Flygvapenmuseum Helicopter Lovers.

72-54926

Föreningens två HKP 6B Jet Ranger deltog också i uppvisningsprogrammet. Dessa fyra helikoptrar ägs av Flygvapenmuseum, men flygverksamheten med dem drivs av den ideella föreningen FVMHL med syfte att hålla en del av svensk flyghistoria levande.

72-549 35c791

Något av det jag uppskattar med flygdagarna i Örebro är att man som besökare kan komma nära de uppställda flygplanen. Den här bilden av SwAFHF:s SK 35C Draken kunde tas utan att använda teleobjektiv.

72-549 37o

Dagens häftigaste inslag i flygprogrammet? Beror nog på vem man frågar, men AJS 37 Viggen från SwAFHF är tveklöst en huvudkandidat till den benämningen. Som vanligt med Stellan Andersson vid spaken, som redan under sin tid som flygförare i flygvapnet flög uppvisningar med Viggen.

72-549 39

Den sista bilden i detta bildsvep får bli en av JAS 39C Gripen, som avslutade uppvisningsprogrammet. Flygplanet kom från F 7 i Såtenäs och flögs av flottiljens uppvisningspilot Peter Fällén.

Det verkar som att det kan bli en ny flygdag i Örebro om två år. Hoppas att det blir så.

Stridsflygplan på Östermalm

72-549 22k

Året var 1976 och då firade Flygvapnet 50 år. Det uppmärksammades bland annat med flygdagar på tre platser och en liten flygplansutställning på Armémuseums gård på Östermalm i Stockholm. Tre flygplan visades under juli och augusti, äldst var denna J 22, nummer 22185 Röd Kalle, som är byggd 1944. Tillverkningen skedde i  Kungl. Flygförvaltningens Flygverkstad Stockholm (FFVS), Ulvsunda.

72-549 22a

Flygplanet förvarades normalt på F 18 i Tullinge, symboliskt märkt som ”Blå Adam” ur F 9 på Säve. Inför utställningen behövde flygplanet fräschas upp, och medlemmar ur Arlandagruppen såg till att den krakelerade ytan spacklades och målades om. Samtidigt upptäcktes att det under den gröna färgen på fenan fanns ett rött K. Därför beslöts det att flygplanet skulle återfå den autentiska märkningen ”Röd Kalle” ur F 10 i Ängelholm. Idag finns flygplanet utställt i Ängelholms flygmuseum.

72-549 s950

J 29F Tunnan var ett självskrivet utställningsobjekt. Detta flygplan, 29333, hade nylevererats till F 3 på Malmen 1953, men var nu kasserat sedan fem år tillbaka. Senast hade det använts som målbogserings-flygplan av Målflygdivisionen, tillhörande F 3.

72-549 2950

Vad som hände med detta flygplan senare har jag inte kunna spåra, så gissningsvis blev det skrotat.

72-549 3512b

Denna J 35A Draken, ”Petter 12” ur F 16 i Uppsala kom i drift på våren 1961 men var nu tagen ur tjänst, okänt när. Det hade fortfarande instrumenteringen kvar i förarkabinen, men saknade motor.

72-549 3512a

Flygplanet, nummer 35048, är av den tidigaste Draken-versionen, som hade en kortare utloppsdel för motorn jämfört med typens senare stridsversioner. Enligt Bo Widfeldts bok Draken, hamnade flygplanet senare på F 17 i Ronneby. Gissningsvis som brandövningsobjekt. Anar att det bland er läsare finns kalenderbitare som har koll på det – eller?

Studieobjekt på Johannisberg: Tunnor från Malmen

Vid Johannisbergs flygfält i Västerås fanns det under många år en skola för blivande flygmekaniker, Zimmermanska skolan. Hörde talas om den för första gången under 1970-talet, och att de hade riktiga flygplan som användes i utbildningen. Det var mest olika flygplanstyper som tidigare använts av Flygvapnet, bland annat Tunnan, Sk 16 Harvard och Saab Safir.

Dessa bilder är tagna under mitt enda besök på skolan, som skedde på sommaren 1983. Väljer att visa bilder på de tre S 29C Tunnan som fanns kvar då, vilka senast flugits av Målflygdivisionen vid dåvarande F 3 på Malmen. Spaningsversionen av Tunnan, S 29C, flögs från 1954 vid F 11 i Nyköping och en division vid F 21 i Luleå. När S 29C ersattes av Draken omkring 1967, kom cirka 35 av dem att användas av Målflygdivisionen vid F 3.

Nyfiken på dessa flygplans bakgrund, tog jag fram boken Flygande Tunnan av Lennart Berns. Det visade sig att flygplanet på den översta bilden (nummer 29902) är den första S 29C som levererades till Flygvapnet. Det skedde i maj 1954 och den märktes som blå B vid F 11. Någon gång under 1960 övertogs den av F 21, där den blev ”röd Rudolf”, senare ändrat till 02 och 08 när bokstavsmärkningen ändrades till siffror 1964. I december 1967 överfördes flygplanet formellt till F 3. Tjänsten hos Målflygdivisionen blev kort, för redan på sommaren 1970 blev det kasserat och därpå överfört till skolan på Johannisberg.

Flygplanet ”Cesar 20” (29974) togs i tjänst på F 11 i april 1956, flyttades till F 21 hösten 1960 och märktes som ”röd Sigurd”. Det är okänt vilket nummer det fick när nummermärkningen infördes 1964.

72-549 29969

Detta är flygplan nummer 29969, som ursprungligen blev operativ i början av 1956 vid F 11. Det är inte känt vilken bokstav det då hade på fenan, men efter en flytt till F 21 blev den röd G, senare ändrat till 18. Under 1967 överfördes flygplanet till F 3 och fick nummer 16 på fenan. Det kasserades formellt i april 1970.

Någon gång på 1980-talet flyttades skolan från Johannisberg till Hässlö och dessa tre Tunnan ingick i flyttlasset. Men var finns de nu då? Dessbättre finns de kvar, som museiobjekt. Flygplanet på den översta bilden finns hos F11 museum på Skavsta, märkt som ”blå Bertil”. Mittenbildens flygplan är utställt i Västerås flygmuseum på Hässlö.

72-549-16

På Hässlö finns även 29969/16, men tyvärr står den utomhus och far illa. Den förtjänar ett bättre öde, det finns inte så många Tunnan kvar att en kan tillåtas att förfalla.