Stridsflygplan på Östermalm

72-549 22k

Året var 1976 och då firade Flygvapnet 50 år. Det uppmärksammades bland annat med flygdagar på tre platser och en liten flygplansutställning på Armémuseums gård på Östermalm i Stockholm. Tre flygplan visades under juli och augusti, äldst var denna J 22, nummer 22185 Röd Kalle, som är byggd 1944. Tillverkningen skedde i  Kungl. Flygförvaltningens Flygverkstad Stockholm (FFVS), Ulvsunda.

72-549 22a

Flygplanet förvarades normalt på F 18 i Tullinge, symboliskt märkt som ”Blå Adam” ur F 9 på Säve. Inför utställningen behövde flygplanet fräschas upp, och medlemmar ur Arlandagruppen såg till att den krakelerade ytan spacklades och målades om. Samtidigt upptäcktes att det under den gröna färgen på fenan fanns ett rött K. Därför beslöts det att flygplanet skulle återfå den autentiska märkningen ”Röd Kalle” ur F 10 i Ängelholm. Idag finns flygplanet utställt i Ängelholms flygmuseum.

72-549 s950

J 29F Tunnan var ett självskrivet utställningsobjekt. Detta flygplan, 29333, hade nylevererats till F 3 på Malmen 1953, men var nu kasserat sedan fem år tillbaka. Sedan cirka 1967 hade det använts av Målflygdivisionen.

72-549 2950

Vad som hände med detta flygplan senare har jag inte kunnat spåra, gissar att det blev skrotat.

72-549 3512b

Denna J 35A Draken, ”Petter 12” ur F 16 i Uppsala togs i drift på våren 1961 men var nu tagen ur tjänst, okänt när. Det hade fortfarande instrumenteringen kvar i förarkabinen, men saknade motor.

72-549 3512a

Flygplanet, nummer 35048, är av den tidigaste Draken-versionen, som hade en kortare utloppsdel på motorn jämfört med typens senare stridsversioner. Enligt Bo Widfeldts bok Draken, hamnade flygplanet senare på F 17 i Ronneby. Gissningsvis som brandövningsobjekt. Anar att det bland er läsare finns kalenderbitare som har koll på det – eller?