Fem flygplan på F 18 i Tullinge – för 30 år sedan

72-549 prt1

Det är nu rätt länge sedan jag visade några bilder från F 18 i Tullinge. Letade rätt på några bilder som jag digitaliserat för några år sedan, och upptäckte att de är daterade den 12 december 1984 – idag för 30 år sedan. Här ses en rote med J 35F Draken som startar på Bana 24. Flygplanen tillhör divisionen ”Petter Röd”, kanske mera välkända som Hufvudstadsjakten.

72-549 88

På den tiden hade F 18 en enhet som benämndes Sambandsflyggruppen. De höll till vid början av Bana 15, i den tidigare andra divisionens lokaler och hangar och flög tre olika flygplanstyper. En av dem var TP 88 Metro, som hade tagits i bruk tidigare samma år och var den tidens VIP-flygplan avsett för främst kungahuset och regeringsmedlemmar. Läs gärna mera om TP 88 på denna länk.

72-549 5018

Sambandsflyg flög även SK 60 och hade även som mest sju SK 50 Safir. Just den här dagen var två Safirer uppställda utomhus, bilden visar flygplanet ”Rudolf 83” (nummer 50018). Detta flygplan är en av de Safir som fortfarande finns kvar och är numera privatägt, registrerat som SE-KVU.

72-549 404871

På plattan fanns även ett gästande flygplan, en TP 87 Cessna 404, som tillhörde F 21 i Luleå. En av tre flygplan av denna typ som flugits av Flygvapnet. Flygplanet ”Swedic 871” hade sedan 1982 tillhört F 18, men flyttades till Luleå-flottiljen i samband med att TP 88 Metro tillfördes F 18. Mera fakta om TP 87 finns här.

72-549 rte2

Rundar av med ytterligare en bild av Draken-roten ”Petter 32” som startar med tända efterbränn-kammare. Vid denna tidpunkt var det lite drygt ett halvår kvar till divisionen lades ner, deras avskeds-flygning skedde inför midsommaren 1985.

Annonser

Studieobjekt på Johannisberg: en Sk 16 som flyttade till Duxford

72-549 R85a

Zimmermanska skolan på Johannisberg använde flera Sk 16A Harvard som utbildningsobjekt. En av dem var ”Rudolf 85”, som här ses på en bild tagen i juni 1974. Flygplanet, med registreringsnumret 16105, är tillverkat av Noorduyn i Montreal, Kanada, 1942. Det togs i bruk av det svenska Flygvapnet på sommaren 1948 efter att ha levererats till F 9 på Säve. I samband med nedläggningen av F 9 i slutet av 1960-talet, överfördes flygplanet till F 18 i Tullinge. Det användes där fram till 1971, då det kasserades med 4405 flygtimmar noterade i loggboken. Nästa destination blev således Johannisberg.

Åren 1985 och 1987 arrangerades det stora flygdagar på Hässlö i Västerås, med stora inslag av warbirds. Flera av dem tillhörde det engelska The Fighter Collection (TFC). Då hade Zimmermanska skolan flyttat sin verksamhet från Johannisberg till Hässlö, och TFC:s ägare Stephen Grey upptäckte skolans sista två Sk 16. TFC hade ingen Harvard i sin omfattande flygplansamling och Grey undersökte naturligtvis möjligheterna att förvärva en av skolans Sk 16. Typen ansåg inte längre vara ett betydelsefullt utbildningsobjekt och skolans ledning såg här en möjlighet att få modernare materiel. Stephen Grey tog självklart vara på chansen som gavs och således kunde TFC överta ”Rudolf 85” i utbyte mot att skolan erhöll en turboprop-motor.

72-549 880313

Men det tog några år innan flygplanet skeppades till Storbritannien, bilden är från mars 1988 och det användes i skolverksamheten fram till 1991. Destinationen var TFC:s hemmabas på det gamla krigsflygfältet Duxford utanför Cambridge. En engelsk civilregistrering, G-BTXI, tilldelades den 25 oktober 1991. På Duxford inleddes arbetet med att återställa flygplanet i luftvärdigt skick. Arbetet gjordes av företaget Aircraft Restoration Company på Duxford, specialister på att renovera warbirds.

72-549 R85

Den första flygningen genomfördes i maj 1996, 24 år efter att flygplanet senast flugits. Det är nu silvermålat och märkt i ett engelskt färgschema, med stora gula fält på vingarna. Bilden är tagen i juli 2008 vid TFC:s årliga flygdagsevenemang Flying Legends.

TFC 2012 A4 Poster

En vanlig dag på Tullinge i februari 1982

72-549 A64

Har förstått att Draken är populär bland er som följer bloggen, så här kommer några fler bilder. De är tagna under en alldeles vanlig arbetsdag, den 4 februari 1982, på F 18 i Tullinge. F 18 slutade flyga Draken i egen regi på sommaren 1973, men sedan dess hade Tullinge ofta använts för tillfälliga baseringar av andra divisioner. På sommaren 1981 blev en jaktdivision fast baserad på F 18, nämligen den tredje divisionen, ”Adam Gul”,  ur F 1 i Västerås. Divisionen skulle egentligen varit nedlagd, men den ansågs behövas och fick därför leva vidare under några år. Eftersom F 1 skulle läggas ner under 1983 och avvecklingsarbetet redan påbörjats, kunde divisionen inte vara kvar på Hässlö utan fick i stället flytta till Tullinge. Divisionen kom snabbt att göra sig kända som Hufvudstadsjakten, och blev kvar på F 18 till mitten av 1985.

72-549 P22

”Adam Gul” flög F-versionen av Draken, som hade en fast 30 mm automatkanon i högervingen, och kunde beväpnas med jaktrobotar av typen Falcon. För att öka tiden i luften  kunde J 35F bära två fällbara bränsletankar under kroppen.

72-549 A3724

Flygplanet ”Adam 37” ses här landa på Bana 24 och det är beväpnat med en Rb 27 Falcon. Det var vanligt att en övningsrobot hängdes under högervingen.

72-549 A37

”Adam 37” är av den första varianten av J 35F, som inte hade en IR-spanarutrustning. Skillnaden kan ses under nospartiet, flygplanen på de två översta bilderna har IR-spanaren monterad på nosens undersida.

I byggnaden i bakgrunden på denna bild huserade ursprungligen den tredje divisionen ur F 18, ”Rudolf Gul”, men blev Hufvudstadsjaktens nya hem under de fyra år som divisionen fanns på F 18.

Mera bilder av Draken på Tullinge finns här och här.